Doğalgaz rezervlerinin ömrü ne kadardır?

Doğalgaz rezervlerinin ömrü ne kadardır?

Doğalgaz rezervlerinin ömrü ne kadardır?

Bilinen doğalgaz rezervlerinin petrol rezervlerine eşdeğer olduğu bilinmektedir. Ancak petrol  tüketimi daha fazla olduğu için doğalgaz rezervlerinin petrol rezervlerine göre iki kat daha  fazla dayanacağı tahmin edilmektedir. Doğalgaz rezervlerinin ömrü bilinen kaynaklarla 70 yıl  civarında tahmin edilmektedir.